anp-498611234-6645c5a6bd916

Langstudeerboete gevaar voor persoonlijke ontwikkeling

Op 16 mei is het nieuwe coalitieakkoord bekendgemaakt. Hierin staat dat de langstudeerboete weer ingevoerd zal worden. De langstudeerboete betekent dat studenten 3.000 euro extra collegegeld betalen per jaar dat ze uitlopen in hun bachelor- of masteropleiding.

ORAS vindt het absurd dat de nieuwe coalitie dit als een realistische maatregel ziet. De gevolgen van de langstudeerboete zullen namelijk desastreuze gevolgen hebben voor de studenten. Naast dat vele studenten ontmoedigt zullen worden om te starten met een opleiding wegens de financiële overwegingen zal de (nu al te hoge) druk op studenten fors toenemen wat de kritieke staat van het studentenwelzijn niet ten goede zal komen.

ORAS gelooft dat jezelf ontwikkelen buiten de collegebanken van grote waarde is. De langstudeerboete staat daarom lijnrecht tegenover de visie van ORAS. Het doen van een bestuur, commissie, student- of dreamteam of bijvoorbeeld een stage draagt ontzettend bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Wij verwachten dat door het invoeren van de langstudeerboete, minder studenten hiervoor zullen kiezen. Dat is zorgelijk.

Toen in het collegejaar 2010-2011 bekend werd dat er een langstudeerboete zou komen, is ORAS meteen gaan lobbyen. Uiteindelijk heeft de langstudeerboete niet lang stand gehouden en is hij afgeschaft. ORAS maakt zich klaar om ook deze keer actief te gaan lobbyen op lokaal en landelijk niveau om de schadelijke gevolgen van een langstudeerboete te beperken. ORAS blijft zich inzetten voor jouw ontplooiing!

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!