Collegegeldvrij Besturen

Het voorstel Collegegeldvrij Besturen is een voorstel van Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66) wat op 12 juni 2012 door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit voorstel houdt in dat wanneer een student zich een jaar fulltime bezighoudt met een bestuursfunctie, studentenproject, topsport of medezeggenschap, hij of zij zich in kan schrijven […]

Academische Jaarkalender

Algemene samenvatting De academische jaarkalender van de TU gaat over de verdeling van de onderwijsweken, tentamenweken, vakanties en vrije dagen. Vooral de ferbruarivakantie en de herkansingen in de zomer zijn hierin belangrijke weken op de planning. Het rooster voor huidig jaar en volgend jaar kan je vinden op http://jaarindeling.tudelft.nl/ Geschiedenis De planning van de herkansingweek in […]

RPF/Profileringsfonds

Het Pofileringsfonds (RPF), voorheen Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), is een regeling die zorgt dat studenten voor studievertraging door bestuurlijke activiteiten en overmachtssituaties gecompenseerd kunnen worden. In dit dossier is te vinden of jij RPF-maanden kunt krijgen en hoe jij RPF-maanden kunt aanvragen. Verder is er algemene informatie te vinden over de regeling. Onderaan de pagina […]

Onderwijsinnovatie

Algemene samenvatting Voor een zaal met 600 studenten 2 uur lang monotoom college geven is ouderwets. Gelukkig zien docenten dit tegenwoordig ook in en is onderwijsland in beweging. Blended learning & flipped classroom zijn termen die je tegenwoordig overal ziet terugkomen. Het dossier ‘onderwijsinnovatie’ behelst alle onderwerpen met betrekking tot het innoveren en verbeteren van het […]

Minors

Algemene samenvatting  De minor mogelijkheden in Delft liggen binnen de studie (verdieping of verbreding), maar ook daarbuiten in de vorm van een ondernemerschap-, stage-, of buitenlandminor. Studenten kunnen daarnaast ook een minor zelf samenstellen met een vrije minor buiten of binnen de TU. Dit moet wel een samenhangend vakkenpakket zijn. Voor de meeste studies in […]

Masterselectie

Algemene samenvatting Wettelijk gezien zijn er geen belemmeringen voor masterselectie, deze hoeft niet eens te worden aangevraagd zoals een Numerus Fixus wel moet voor bacheloropleidingen. De TU Delft selecteert voor twee masteropleidingen. Ook hoort onder dit dossier de snelle groei van internationale masterstudenten. Voor deze studenten gelden aparte eisen, waarmee de internationale instroom gereguleerd kan […]

Verengelsing

Algemene samenvatting In 2010 besloot de TU alle masteropleidingen om te zetten naar Engelstalige opleidingen. Vanaf toen konden docenten een taalvaardigheidstoets doen bij het ITAV. Wanneer docenten de toets niet volgens het juiste niveau halen (C1/C2-niveau) kunnen ze cursussen volgen om wel op het juiste niveau te komen. Afgelopen jaren is er ook gesproken om een […]

Horeca

1. Algemene Samenvatting Sinds 2018 is Cirfood de hoofdleverancier op de campus van de TU Delft, waardoor de horeca nu werkt via een paraplu contract. Het idee hierachter is dat er een concurrerend klimaat wordt gecreeërd met divers aanbod. Hiernaast staat er ook een variatie aan food trucks op de campus. Naast de lunchfaciliteiten is […]

Accreditatie

Algemene samenvatting Accreditatie is ‘het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan’. Het is in Nederland en Vlaanderen een voorwaarde voor bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid, voor het recht erkende diploma’s af te geven en in Nederland een voorwaarde voor toekenning van studiefinanciering aan studenten. In het […]

ICT

Algemene samenvatting ORAS is een voorstander van het gebruik van ICT hulpmiddelen in het onderwijs. De ICT voorzieningen van de TU zijn relatief goed, maar verouderen hier en daar. Wij zijn een Technische Universiteit en daarom moet het vanzelfsprekend zijn dat de ICT voorzieningen goed op orde zijn. De ICT portefeuillehouder houdt zich bezig met […]

nl_NLNL