Academische Jaarkalender

20160511_Jaarindeling_16-17
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Algemene samenvatting

De academische jaarkalender van de TU gaat over de verdeling van de onderwijsweken, tentamenweken, vakanties en vrije dagen.

Vooral de ferbruarivakantie en de herkansingen in de zomer zijn hierin belangrijke weken op de planning.

Het rooster voor huidig jaar en volgend jaar kan je vinden op http://jaarindeling.tudelft.nl/

Geschiedenis

De planning van de herkansingweek in de zomervakantie is niet altijd hetzelfde geweest. Nu valt deze in week 6 van de zomervakantie, maar dit is ook week 2 en 3 geweest. Argumenten om de herkangsweek vroeg in de zomervakantie te plattsen waren de invoering van het BSa en de Harde Knip. Want hierdoor werden de resultaten van de augustusherkansingen voor veel studenten heel belangrijk, vaak bepaalt een resultaat of je wel of niet aan het volgende jaar mag beginnen. Door de nakijktermijn van de tentamens en de verwerking hiervan waren de cijfers pas bekend terwijl het jaar al vaak begonnen was. Soms was een student dus al aan zijn tweede jaar begonnen of aan zijn master en bleek dat dit toch niet mocht omdat het tentamen niet gehaald was.

Daarvoor was het toekennen van 1 week als herkangsweek nog niet heel gangbaar. Er was de vrijheid aan de faculteit om te kiezen welke week de herkansingsweek zou worden. Hier was de SR het niet mee eens, wij zagen liever 1 week voor alle studenten, dan kun je samen vakanties plannen en studeren. Hiervoor zijn de argumenten samengevat in een brief neer het CvB met een voorstel voor de nieuwe herkansingsweek. Dit voorstel is één op één overgenomen, de herkansingsweek werd in week 5.6 geplaatst.

Status

Elk jaar blijven we spreken over de academische jaarkalender van het jaar erop. Hierbij zouden week 5.2, 5.3 of 5.6 een goede mogelijkheid zijn voor herkansingen. We kijken in de planning of aan de randvoorwaarden wordt voldaan, de belangrijkste zijn:

  • Genoeg tijd voor docenten om tentamens na te kijken
  • Minstens 7 dagen voor het leren van de herkansing
  • Zit de stof nog goed genoeg in je hoofd
  • Duidelijkheid over wat je kan plannen in de vakantie

Ondanks dat het academisch jaarkalender vast staat, zijn er een aantal faculteiten die zich hier niet aan houden. Dit aantal wordt steeds groter, daarom is het van belang om niet alleen over de officiele indeling te blijven praten maar ook het naleven hiervan. Het is belangrijk dat de faculteiten de belangen voor studenten gaan inzien. Het biedt namelijk veel voordelen als studenten tegelijkertijd kunnen studeren en tentamens kunnen maken.

Misschien heb je je ook wel eens afgevraagd waarom we een vakantie n februari hebben? Het belangrijkste argument hiervoor zijn de internationale studenten. De week valt tussen semester 1 en semester 2, erg handig voor internationals die maar 1 semester hier zijn.

Ideale situatie

In de ideale situatie zijn de herkansingen in de zomer zo gepland dat je goed kunt studeren en dat je weet waar je aan toe bent voor het jaar erna, ga je je BSA of Harde Knip halen? Het is hiervoor belangrijk dat de tentamen van Q4 snel zijn nagekeken en dat je hierna genoeg tijd hebt om te studeren voor de herkansingen.Daarnaast zien we grote voordelen in het plannen van 1 week voor alle herkansingen. Zo kunnen studenten samen studeren, tentamens maken en vakantieplannen maken. Het is daarbij niet ideaal als de herkansingen in de ontvangstweek, OWEE, vallen. Op zo’n menier kunnen de deelnemers aan de OWEE de studenten die moeten studeren demotiveren.