Brightspace

Algemene samenvatting

Brightspace is de Collaborative Learning Environment (CLE) van de TU Delft. Het is een platform waar elke student zijn vakinformatie kan raadplegen. Het is een website waar studiemateriaal en opdrachten aangeboden worden, daarnaast is het voor studenten en docenten ook mogelijk om online te communiceren en opdrachten in te leveren. De integratie van Online Education (denk aan MOOCs, Online Courses, …) is een belangrijk onderdeel van Brightspace.

Brightspace is de vervanger van Blackboard; in februari 2017 is de faculteit Industrieel Ontwerpen overgestapt op Brightspace, en in september 2017 volgen de andere faculteiten.

Historie

Blackboard

Blackboard is 15 tot 16 jaar het platform geweest waar elke student zijn vakinformatie raadpleegde. In deze tijdspan is er veel veranderd op technologisch gebied. Blackboard is deels mee gegaan in deze veranderingen, maar de basis van dit systeem is verouderd. Daarnaast was de licentie van Blackboard geldig voor 15 jaar, waardoor er mogelijkheden vrij zijn gekomen om te vernieuwen.

Aanbesteding

Er was een aantal wensen waar het nieuwe CLE op aan moest sluiten. De allerbelangrijkste wens was de integratie van Online Education. Daarnaast zou het nieuwe CLE ook intuïtiever moeten werken en zouden er ruime en gemakkelijke mogelijkheden voor peer-to-peer feedback moeten zijn. Overzichtelijkheid is ook een belangrijk punt wat met een nieuw CLE verbeterd moest worden.

Sinds begin 2015 is de SR betrokken bij dit project. Omdat het om veel geld gaat, moet een nieuwe leverancier worden gekozen door middel van een aanbesteding. Voordat deze aanbesteding uit werd gezet, moest er een degelijke lijst met ‘requirements’ liggen. Deze requirements werden opgesteld door de projectmedewerkers, die allemaal werkzaam zijn bij de Extension School (afdeling binnen de TU die zich bezig houdt met Online en Open Education, O2E).  De SR heeft als taak gehad om meer inzicht te geven in de eisen en wensen van studenten voor de nieuwe CLE. Concreet is dit gedaan door tests af te nemen met potentiele aanbieders van een CLE.

Nadat alle eisen en wensen waren genoteerd, is het document gepubliceerd en konden leveranciers reageren met een voorstel. Er zijn zodoende een aantal voorstellen binnen gekomen van onder ander Blackboard, Canvas en D2L. Deze zijn door een beoordelingscommissie, waar ORAS’er Johan van den Heuvel ook in zat namens de SR, onder de loep genomen en zij hebben uiteindelijk gekozen voor D2L met hun programma Brightspace. Dit programma is heel erg modern en kan ook veel met ‘big data’ doen. Dit is zeer interessant, maar we moeten hier wel voor waken. Het analyseren van big data, ‘ learning analytics’, kan natuurlijk ook veel verplichtingen voor studenten opleveren om het studierendement maar te verhogen. Dit is iets wat we zeker niet willen. Andere voordelen aan Brightspace zijn de overzichtelijkheid en het feit dat ze graag naar de gebruikers willen luisteren. Zij willen echt een uniek product afleveren aan de TU Delft, en niet perse een universeel systeem.

Huidige situatie

In februari 2017 is de faculteit IO als eerste overgestapt op Brightspace. Na IO volgde in 2018 de andere faculteiten, waardoor Brightspace nu op de hele TU Delft geldt als standaard CLE. Alle vakken worden in een specifiek format gezet, zodat er uniformiteit is tussen de vakken en zoveel mogelijk ook uniformiteit tussen verschillende studies. Dit format wordt gemaakt in overleg met ‘CLE Advisory Groups’ (CAG) met de SR, FSR’en en medewerkers van verschillende faculteiten.

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!