BSA

Algemene samenvatting

Sinds het collegejaar 2009-2010 is er op de TU Delft een Bindend Studieadvies (BSA) van 30 EC. Met ingang van het collegejaar 2012-2013 is deze puntengrens verhoogd naar 45 EC. Bij het niet halen van de gestelde puntengrens wordt de student van de betreffende opleiding uitgeschreven.

De reden waarom de TU Delft een BSA heeft ingevoerd was dat studenten die niet geschikt zouden zijn voor de door hun gekozen studie, eerder zouden uitvallen. Het BSA zou ervoor moeten zorgen dat studenten niet meerdere jaren blijven aanmodderen, maar direct na hun eerste jaar zouden stoppen wanneer de studie niet bij ze zou passen. De verhoging van het BSA van 30 naar 45 EC heeft niet als reden om latere uitval voorkomen, maar is enkel ingevoerd om het studierendement te verhogen.

In het collegejaar 2019-2020 was er geen BSA als gevolg van de coronaepidemie. In het jaar daarop (2020-2021) was er verlaagd BSA. Dit was als gevolg van dat het onderwijs niet kon plaatsvinden zoals het normaal gaat. Het behalen van EC’s werd in deze vorm van onderwijs als lastiger ervaren bij veel studenten. ORAS heeft een nationale lobby gestart om de BSA te verlagen en met succes het BSA verlaagd.

Geschiedenis

Bij de invoering van het BSA zijn er drie belangrijke momenten geweest die de Studentenraad heeft aangegrepen om kritiek te geven op de plannen zoals die er toentertijd lagen. Het eerste moment vond plaats in collegejaar 2008/2009, waar de maatregel BSA in het geheel zou worden ingevoerd. Bij de invoer van het BSA is er door de Studentenraad veel kritiek gegeven op de plannen die er lagen. De Studentenraad heeft indertijd twaalf randvoorwaarden opgesteld voor invoer van de maatregel en tien van deze randvoorwaarden zijn meegenomen, zoals het meetellen van de zomerherkansingen voor het BSA. Het tweede moment, collegejaar 2010/2011, ging om een verhoging van de BSA norm van 30 EC naar 45 EC. Bij de gesprekken over de verhoging van de norm heeft ORAS wel een aantal punten bereikt die de situatie omtrent het BSA heeft verbeterd. De belangrijkste daarvan waren de uitbreiding van uitzonderingsbepaling over on-studeerbaarheid van het curriculum en de vergroting van de financiële middelen die naar studiebegeleiding gingen. Het derde moment heeft een jaar later plaatsgevonden en ging over de haalbaarheid van een BSA van 45 EC. Volgens de Studentenraad was de TU nog niet klaar voor een verhoging van het BSA. Deze mening berustte op de lage slagingspercentages die verschillende opleidingen tot dit moment hadden en de weinige voorlichting vanuit de TU over de verhoging. Ondanks de zorgen die de Studentenraad heeft uitgesproken, is het BSA toch verhoogd.

Status

Met de verhoging van het BSA van 30 naar 45 EC is beloofd aan de Studentenraad om het BSA na 4 jaar te evalueren. 2016-2017 was het jaar waarin dit gebeuren zou. Geerlinge Pessers (hoofddossierhouder BSA vanuit O&S) heeft daarom op de Overlegvergadering van 29 juni 2017 de evaluatie gepresenteerd. Ben je benieuwd naar de resultaten? Neem contact op met bsa@oras.nl

Op dit moment ligt dit dossier relatief stil. Er zijn geen plannen om de BSA norm verder op te hogen. Wel moet er in de gaten worden gehouden of het BSA de correcte hoogte heeft in nieuwe onvoorziene situaties.

Ideale situatie

Vanuit haar visie is ORAS tégen wegsturende maatregelen op de TU. De student moet gewoon kunnen studeren wat hij of zij wil, het behaalde VWO diploma geeft hiervoor de toegang. Daarentegen dient de student vanzelfsprekend grote studievertraging, die niet toe te schrijven is aan onvermogen of aan toegevoegde waarde aan de eigen ontplooiing, te vermijden. Idealiter zou een BSA niet nodig moeten zijn om uitval te verminderen. Wanneer scholieren voorafgaand aan hun keuze voldoende zijn ingelicht en een sterk matchingtraject hebben doorlopen, zou elke student op de juiste plek moeten terecht komen. Dit is in de realiteit echter niet zo.

Meer weten over onze visie op dit onderwerp? Bekijk onze position paper over BSA!

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!