ICT

Algemene samenvatting

ORAS is een voorstander van het gebruik van ICT hulpmiddelen in het onderwijs. De ICT voorzieningen van de TU zijn relatief goed, maar verouderen hier en daar. Wij zijn een Technische Universiteit en daarom moet het vanzelfsprekend zijn dat de ICT voorzieningen goed op orde zijn.

De ICT portefeuillehouder houdt zich bezig met veel verschillende dossiers. De grootste hiervan zijn: MyTUDelft, Collaborative Learning Environment, New Media Center en Vindbaarheid van studieplekken. Zie daarvoor de uitgewerkte dossiers van de pijler Faciliteiten.

Dossier beschrijvingen

MyTUDelft

Rond 2011-2012 is er de wens ontstaan om een nieuw studentenportal te ontwikkelen, voor en door studenten. Het algemene uitgangspunt van MyTUDelft is om de communicatie naar studenten te verbeteren. ORAS is lid van de stuurgroep van dit project, en kan zo meebepalen waar het project toe moet leiden.

Collaborative Learning Environment

Brightspace is de nieuwe Collaborative Learning Environment (CLE) van de TU Delft. Het is een platform waar elke student zijn vakinformatie kan raadplegen. Het is een website waar studiemateriaal en opdrachten aangeboden worden, daarnaast is het voor studenten en docenten ook mogelijk om online te communiceren en opdrachten in te leveren. De integratie van Online Education (denk aan MOOCs, Online Courses, …) is een belangrijk onderdeel van Brightspace.

New Media Center (Collegerama)

Collegerama helpt studenten om flexibel te studeren; je kunt hiermee een moeilijk of gemist college terugkijken. Dankzij ORAS kan elke student gebruik maken van Collegerama. Collegerama wordt op de TU Delft beheerd door het New Media Center (NMC). Het New Media Center is ontwikkeld om nieuwe media binnen het onderwijs te gebruiken. Hier worden de MOOCs, SPOCs en andere filmpjes voor Blended Onderwijs opgenomen

Vindbaarheid van studieplekken

De vindbaarheid van studieplekken op sommige locaties is goed, maar op andere plekken ook dramatisch slecht. Daarom kan het probleem van een tekort aan studieplekken ook enigszins opgevangen worden door studenten beter naar vrije plekken te sturen. ORAS wil dat er een applicatie beschikbaar komt voor iedereen waar je online kan zien waar je kan studeren, dit zou daarnaast ondersteund kunnen worden door touchscreens bij de entrees van faculteiten en bijvoorbeeld. de Library.

Tentamen Scansysteem

Wanneer studenten hun nagekeken tentamen digitaal kunnen inzien, kunnen zij gemakkelijk hun gemaakte fouten bekijken. Hierdoor wordt het voor de student gemakkelijker gemaakt om te leren van zijn fouten en evt. te kijken of er correct is nagekeken. Belangrijk hierbij is dat de student gemakkelijk vragen kan stellen over zijn gemaakte werk.

Virtual Reality

Soms is het moeilijk om je een bepaalde situatie voor te stellen. Denk hierbij aan het bekijken van een ruimtelijk ontwerp of het inzicht krijgen in de werking van een motorblok. Het kan erg duur of tijdsintensief zijn om een model of maquette te maken dat een beter beeld kan geven van een werkelijke situatie. Gelukkig komen er steeds meer methoden die hierbij kunnen helpen. Eén van deze methoden is Virtual/Augmented Reality. Dit wordt momenteel ook op onze universiteit onderzocht.

Laptopproject

Samen met medewerkers van ICT stelt ORAS jaarlijks een lijst met eisen en wensen op. Vervolgens maken we een keuze voor de modellen. Hierbij kiezen we meestal voor een high-end workstation met veel rekenkracht en voor een instapmodel. De afgelopen jaren heeft de TU een high-end laptop kunnen aanbieden die meer dan 50% goedkoper is dan de retail winkels. We hebben de service ge-upgrade en hardware kan vaak binnen 48 uur gerepareerd worden. Afgelopen jaar hebben ruim 2600 studenten via dit project een laptop gekocht.

Centraal Klachten Loket

Momenteel bestaan er verschillende vormen om feedback/klachten te leveren. Studenten kunnen klachten leveren via de website centraalklachtenloket.tudelft.nl. Hier wordt de klacht naar een studentdecaan gestuurd, die vervolgens besluit wat er met de klacht gedaan wordt. Het wordt door veel studenten echter als een hoge drempel ervaren om een klacht in te dienen. Dit loket is voornamelijk gericht op ‘ethische’ kwesties. Daarnaast bestaan er verschillende kleinere manieren om feedback/klachten te verzamelen. Denk aan College Responsie Groepen (CRG) of evaluatieformulieren aan het eind van een tentamen. Er mist echter één overzichtelijk  laagdrempelig (online) loket waar alle soorten klachten (ethische kwesties, facilitaire klachten, inhoudelijke klachten, etc.) geplaatst kunnen worden; een ‘single point of contact.’

Print

Het dossier printen bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Allereerst heb je het printen vanaf een mobiele device dat door Fractie 39 is geïnitieerd en dat is gerealiseerd door Fractie 43. Daarnaast worden alle printers op de TU Delft vervangen door middel van een aanbesteding. ORAS is aangesloten bij dit proces en mag meedenken over de vervanging van de printers. Bij de nieuwe print aanbesteding in F44 is er door ORAS ook een lijst met wensen voor het mobiel printen meegegeven. F49 is bezig om het printen op de TU klimaat-neutraal te maken, door middel van gerecycled papier en een compensatieregeling

Virtual Desktop

Dit initiatief is ingediend door ORAS Fractie 38.
Simpel gezegd betekent virtuele software dat de software niet draait op de hardware van je computer, maar in ‘the cloud’ en dus op de hardware van een datacentrum dat op het terrein van de TU Delft staat. Het voordeel hiervan is dat je overal kunt studeren zolang je maar internet hebt. Aangezien er door facultaire bezuinigingen steeds meer vaste computers verwijderd worden, zou Virtual Desktop hierop een goede oplossing kunnen zijn. I.c.m. een goed werkende Virtual Desktop infrastructure en goed werkend WiFi, zouden lichte en goedkope laptops ook voldoende zijn en toch toegang geven tot dure en/of zware softwareprogramma’s.

Software

Op de TU spelen soms meerdere kleinere probleempjes / vragen rondom software. Zo bestaan er (tijdelijk) verschillen in software versies op de pc’s van verschillende gebouwen.

Servicepunten

De servicepunten van de TU Delft zijn de schakel tussen de ‘front-end’ en de ‘back-end’ (om maar even in ICT termen te blijven). Hier leggen studenten en wetenschappelijk personeel contact met het ondersteunende personeel. ICT is een van de afdelingen met ondersteunend personeel, waarmee vaak contact opgenomen moet worden.

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!