Leiden-Delft-Erasmus

Algemene samenvatting

Leiden-Delft-Erasmus is een steeds intensiever wordende samenwerking (strategische alliantie) tussen de drie universiteiten. De samenwerking is opgedeeld in bepaalde centres die over onderwijs, onderzoek en valorisatie gaan en in thema’s die vooral gericht zijn op onderzoek. Voor ons is natuurlijk vooral het onderwijsgedeelte van deze samenwerking van belang. Voor meer informatie, neem even een kijkje op www.leiden-delft-erasmus.nl

Er zitten heel veel positieve kanten aan de samenwerking maar ook potentiele nadelen. Voorbeeld is dat studenten vaak heen en weer moeten reizen, dat de samenwerking op gebied van roostering heel vaag kan zijn en dat de samenwerking ten koste zou kunnen gaan van de Delftse identiteit.

Door de samenwerking met Leiden en Rotterdam zitten we regelmatig samen met de studentenraden van daar om gezamenlijke problemen/initatieven te bespreken.

Los hiervan staat Medical Delta. Dit is een samenwerkingsverband tussen de drie universiteiten die al langer bestaat en die nu ook onder LDE wordt geschaard. Medical Delta is het consortium voor gezondheid en medische technologie van de drie universiteiten, het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum en daarnaast meer dan 150 bedrijven, science parks en overheden.

Geschiedenis

Eind 2013 is de strategische alliantie LDE goedgekeurd. De plannen waren ingegeven door een drietal veranderingen in de maatschappij:

 1. Groeiende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, wat multidisciplinair denken nodig heeft
 2. Toenemend belang van het vormen van consortia voor het binnenhalen van Europese onderzoeksgelden
 3. Beperkt financiering en daarom vraag vanuit Den Haag aan de universiteiten om profilering en zwaartepuntvorming

Een globaal plan (notitie Meer Waarde) is in mei 2012 als gezamenlijke bijlage op de Prestatieafspraken van de drie universiteiten meegestuurd naar het ministerie van OCW. De uitwerking is bottom-up en vanaf de werkvloer gegaan.

Toen de ideeën om te gaan samenwerken ontstonden werd al heel snel over een fusie gesproken. Hier is vanuit de universiteiten heel negatief op gereageerd. Voorlopig is het geen doel om te fuseren. Er liggen wel veel kansen op het gebied van onderwijs en onderzoek voor alle drie de universiteiten. De huidige plannen richten zich vooral op onderzoeksinitiatieven en vooral daarvanuit zijn de plannen opgesteld en ontstaat er nieuw onderwijs. Er lijkt ook steeds meer te ontwikkelen op gebied van onderwijs.

In collegejaar 2015-2016 is de verhuizing van EPA (masteropleiding Engineering and Policy Analysis) naar Den Haag goedgekeurd. Dit heeft niet iets direct te maken met LDE, want het is geen gedeelde opleiding. Wel is de opleiding verhuisd naar het campusgebouw van Leiden in Den Haag. Hier was nog erg veel om te doen: als SR maakten we ons namelijk sterk zorgen om de Delftse identiteit van deze opleiding. Wanneer de opleiding niet meer op de Delftse campus zou zijn, wat is er dan nog Delfts aan? Echter was het voordeel dat Den Haag het hart van de politiek is en EPA hierdoor goede verbindingen kan leggen met belangrijke spelers. In het collegejaar 2014-2015 is instemmingsrecht verkregen op de verhuizing, waardoor er veel randvoorwaarden gesteld konden worden. December 2016 is EPA daadwerkelijk verhuisd en dat is eigenlijk prima gegaan.

Er is een LDE dean. Hij zorgt voor de communicatie tussen de medezeggenschappen van de drie universiteiten. Gesprekken zijn van belang en een bron van informatie over hoe het op verschillende universiteiten gaat.

Huidige situatie

Afgelopen tijd is er op het gebied van onderwijs veel bijgekomen, de samenwerking wordt steeds intensiever. De volgende opties zijn er qua onderwijs:

 • Bachelor
  • Klinische Technologie
  • Nanobiologie
  • LST
  • MST
 • Master
  • Technical Medicine
  • Master nanobiologie
  • Industrial Ecology
  • Bioinformatica (track Computer Science)
  • Astronomy and Instrumentation (track)
  • Governance of Migration and Diversity (track)
 • Minors
  • Studenten van de andere universiteiten kunnen altijd verschillende minors in Delft volgen en natuurlijk andersom.
  • Ook zijn er gedeelde minors in LDE-verband;
   • Modes of Existence: Architecture and Philosophy
   • African Dynamics
   • Sustainable Chemistry and Biotechnology
   • Responsible Innovation
   • Smart and shared cities
   • Security, Safety and Justice
   • Geo-resources for the Future: Social, Economic, Environmental and Political challenges
   • Frugal Innovation for Sustainable Global Development
   • Geneeskunde voor Technische studenten

De bekendheid van de minors is nog niet heel groot. Het is voor iedere student goed om te weten welke mogelijkheden de LDE samenwerking biedt, zoals het doen van gedeelde minors.

Ideale situatie

Als ORAS zijn we altijd een voorstaander van verbreding buiten de studie, en dat betekent dus ook dat we erg voor de LDE-mogelijkheden zijn. Wel moeten die nooit de kwaliteit van het onderwijs in het gevaar brengen en de Delftse identiteit zou naar onze mening niet moeten verdwijnen.

In de toekomst is het belangrijk dat de praktische problemen onder LDE-opleidingen en minoren blijven worden aangepakt. Veel zal decentraal spelen, maar er zijn ook zeker een aantal dingen die via TU centraal te regelen zijn.

Ook past in de ideale situatie dat de mogelijkheden die er zijn op LDE-gebied bekend zijn onder studenten.

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!