Masterselectie

Algemene samenvatting

Wettelijk gezien zijn er geen belemmeringen voor masterselectie, deze hoeft niet eens te worden aangevraagd zoals een Numerus Fixus wel moet voor bacheloropleidingen. De TU Delft selecteert voor twee masteropleidingen.

Ook hoort onder dit dossier de snelle groei van internationale masterstudenten. Voor deze studenten gelden aparte eisen, waarmee de internationale instroom gereguleerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan eisen aan Engelse taalvaardigheid en andere cijferschalen. Daarnaast kunnen faculteiten aanspraak maken op een ‘cap’, waarbij er een maximum aantal internationale studenten wordt toegelaten volgens de first come first serve regel. Ook is dit omdat er een capaciteitsprobleem is betreffende huisvesting voor internationale studenten. Als er echter daadwerkelijk selectie zou komen, dan moeten de eisen voor iedereen gelijk zijn, nationaal of internationaal. Dan zouden internationale studenten nationale studenten kunnen ‘verdringen’, en dat wordt als onwenselijk gezien omdat de TU een Nederlandse instelling is en daarin ook een verantwoordelijkheid heeft richting de Nederlandse samenleving. Echter is internationalisering ook weer heel nuttig voor Delftse studenten, dus er zitten altijd twee kanten aan dit onderwerp.

Geschiedenis

In 2014 is de doorstroommaster afgeschaft. Een doorstroommaster is een master waarbij een diploma van een corresponderende bacheloropleiding direct toegang geeft tot de desbetreffende master. Voor 2014 waren nagenoeg alle masters op de TU Delft doorstroommasters. Omdat deze status voor alle masters in 2014 weggevallen is, kan iedere masteropleiding nu in theorie selecteren op zelfopgestelde criteria.

Status

Begin dit jaar is de discussie over masterselectie opgespeeld. Om de grote instroom internationale studenten te beheersen is er een mogelijkheid voor de TU Delft om een selectie te plaatsen op internationale studenten. Dit wordt mogelijk gedaan voor een aantal opleidingen aan de TU.

Ideale situatie/actiepunten

Als ORAS zijn we in principe tegen selectie, mits de kwaliteit van het onderwijs niet in gevaar komt. Verder vinden we het ook belangrijk dat masters toegankelijk blijven voor alle studenten, niet alleen voor een select clubje. In 2017 heeft ORAS een position paper over masterselectie afgerond. Wanneer er wel geselecteerd wordt, vinden we het belangrijk dat dat op basis van kwaliteit is. Niet bijvoorbeeld alleen op basis van cijfers, maar dat ook de motivatie en het CV van een student meegenomen wordt.

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!