MyTUDelft

Algemene samenvatting

Rond 2011-2012 is er de wens ontstaan om een nieuw studentenportal te ontwikkelen, voor en door studenten. Het algemene uitgangspunt van MyTUDelft is om de communicatie naar studenten te verbeteren. ORAS is lid van de stuurgroep van dit project, en kan zo meebepalen waar het project toe moet leiden.

MyTUDelft dient een goede aanvulling te zijn op Brightspace en studenten.tudelft.nl. Brightspace is op onderwijs inhoudelijk gericht, studenten.tudelft.nl bevat algemene informatie. MyTUDelft is gericht op veelgebruikte handelingen en persoonlijke informatie.

Historie en huidige situatie

Rond 2011-2012 is er de wens ontstaan om een nieuw studentenportal te ontwikkelen, voor en door studenten. Een jaar later is er door twee studenten een PID (Project Initiatie Document) geschreven. Dit voorstel is met hulp van ORAS en een aantal studieverenigingen getoetst en vormgegeven. Het College van Bestuur was erg enthousiast over het gepresenteerde voorstel. Er is budget vrijgemaakt en een projectleider aangesteld voor het project.

1 september 2016 is de eerste MyTUDelft app live gegaan. In deze app kun je je cijfers, je studievoortgang, en je rooster bekijken. In 2016-2017 is er gekeken naar het verbeteren van de eerste app. ORAS heeft een functionaliteiten prioriteitenlijst opgesteld met ‘must-haves.’ Deze zouden wij op de lange termijn graag terugzien in de app.

ORAS blijft samenwerken met de TU om de informatievoorziening naar studenten te blijven verbeteren.

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!