Dossiers

MyTUDelft

Algemene samenvatting Rond 2011-2012 is er de wens ontstaan om een nieuw studentenportal te ontwikkelen, voor en door studenten. Het algemene uitgangspunt van MyTUDelft is om de communicatie naar studenten te verbeteren. ORAS is lid van de stuurgroep van dit project, en kan zo meebepalen waar het project toe moet leiden. MyTUDelft dient een goede […]

Collegerama

Algemene samenvatting Collegerama helpt studenten om flexibel te studeren; je kunt hiermee een moeilijk of gemist college terugkijken. Dankzij ORAS kan elke student gebruik maken van Collegerama. Collegerama wordt op de TU Delft beheerd door het New Media Centre (NMC). Het New Media Centre is ontwikkeld om nieuwe media binnen het onderwijs te gebruiken. Hier […]

Brightspace

Algemene samenvatting Brightspace is de Collaborative Learning Environment (CLE) van de TU Delft. Het is een platform waar elke student zijn vakinformatie kan raadplegen. Het is een website waar studiemateriaal en opdrachten aangeboden worden, daarnaast is het voor studenten en docenten ook mogelijk om online te communiceren en opdrachten in te leveren. De integratie van […]

Studiesucces

Algemene samenvatting Studiesucces is een dossier dat vooral inzoomt op de maatregelen die de TU Delft neemt om studiesucces te verbeteren: met studiesucces bedoelt de universiteit vooral studierendementen. Die zijn in Delft in vergelijking met andere steden best laag, waardoor het doel van de universiteit nog steeds blijft deze omhoog te brengen. Echter zijn die […]

Harde Knip

Algemene samenvatting De Harde Knip, of Bachelor-voor-Masterregeling, verplicht alle studenten aan de TU Delft om hun Bachelordiploma volledig af te ronden voordat zij aan een Masteropleiding mogen starten. Voor de corona crisis was de harde knip al een aantal jaar ingevoerd. Echter was dit ooit anders, de BSc MSc structuur is überhaupt in 2002 pas […]

Leiden-Delft-Erasmus

Algemene samenvatting Leiden-Delft-Erasmus is een steeds intensiever wordende samenwerking (strategische alliantie) tussen de drie universiteiten. De samenwerking is opgedeeld in bepaalde centres die over onderwijs, onderzoek en valorisatie gaan en in thema’s die vooral gericht zijn op onderzoek. Voor ons is natuurlijk vooral het onderwijsgedeelte van deze samenwerking van belang. Voor meer informatie, neem even […]

BSA

Algemene samenvatting Sinds het collegejaar 2009-2010 is er op de TU Delft een Bindend Studieadvies (BSA) van 30 EC. Met ingang van het collegejaar 2012-2013 is deze puntengrens verhoogd naar 45 EC. Bij het niet halen van de gestelde puntengrens wordt de student van de betreffende opleiding uitgeschreven. De reden waarom de TU Delft een […]

Finetuning

Samenvatting Om vast te stellen hoeveel recht een sport- of cultuur vereniging heeft op ondersteuning vanuit Sport & Cultuur is in het verleden een zogenaamde finetuningstool ontwikkeld. Dit houdt in dat op basis van een benchmark en daarnaast de ambities en het beleid van de TU Delft per sport een standaard wordt vastgesteld. Bij vaststellen […]

Studieplekken

Rol van ORAS ten behoeve van studieplekken Het tekort aan studieplekken zien wij als een probleem op de campus. Het studentenaantal groeit enorm, maar het aantal studieplekken groeit niet net zo hard mee. Er moet daarom flink geïnvesteerd worden door de universiteit om iedere student van een studieplek te kunnen voorzien. ORAS is constant in […]

Ondernemerschapsonderwijs

Algemene samenvatting  Ondernemerschap aan de TU Delft is op te delen in 2 vormen van aanbod: het Delft Centre for Entrepreuneurship (DCE) wat ondernemerschapsonderwijs verzorgtö en daarnaast YES!Delft, de incubator die o.a. promo doet voor ondernemerschapsonderwijs, events organiseert en grote namen aantrekt. De TU heeft een goed beeld van hoe zij het ondernemerschapsonderwijs willen. In […]