Masteronderwijs

Algemene samenvatting Het dossier masteronderwijs is in het leven geroepen omdat vanuit de Studentenraad (maar ook vanuit TU centraal) vaak op bachelorzaken gefocust wordt. Dit komt door het grote aantal masteropleidingen, de diversiteit van de masteropleidingen en doordat het onderwijs makkelijk op decentraal niveau gecoordineerd kan worden. Echter is het ook belangrijk om te weten […]

Onderwijsevaluaties

Algemene samenvatting NSE De Nationale Studentenenquete (NSE) is een landelijke enquete onder studenten waar veel waardevolle informatie uit te halen valt over de studenttevredenheid. De enquete is verder belangrijk omdat allerlei nationale vergelijkingen in tijdschriften en kranten zich erop baseren. In vergelijking met de rest van Nederland scoort de TU Delft echter altijd een beetje […]

Selectie in de Bachelor

Algemene Samenvatting Selectie is een breed onderwerp: het behelst twee verschillende vormen van selectie van instroom, zoals ook weergegeven in de boomdiagram hieronder. Namelijk ten eerste• de selectie omwille van de capaciteit (kwantiteit) van een opleiding: numerus fixus (NF). Een numerus fixus wordt soms ook ingesteld omdat er vanuit de arbeidsmarkt te weinig vraag is […]

Matching

Algemene Samenvatting Het begrip ‘Matching’ houdt in dat aankomend student en opleiding met elkaar worden gematcht. Het is een intensieve vorm van kennismaken met opleiding waardoor aankomend studenten een reëel beeld krijgen van de opleiding. Nadat aankomend studenten voorlichting hebben gehad in de vorm van online informatie en bijvoorbeeld open dagen, melden zij zich aan […]