Selectie in de Bachelor

Algemene Samenvatting

Selectie is een breed onderwerp: het behelst twee verschillende vormen van selectie van instroom, zoals ook weergegeven in de boomdiagram hieronder. Namelijk ten eerste
• de selectie omwille van de capaciteit (kwantiteit) van een opleiding: numerus fixus (NF). Een numerus fixus wordt soms ook ingesteld omdat er vanuit de arbeidsmarkt te weinig vraag is naar een bepaald beroep.
• En ten tweede de selectie om de kwaliteit van instroom te controleren: selectie aan de poort. Deze vorm van selectie heeft niet per se iets met een bepaalde grens in aantallen te maken.

Uit de visie van ORAS volgt direct dat ORAS tegen selectie is. Het is een wegsturende maatregel en dat is ongewenst. Een vwo-diploma moet voldoende zijn om toegelaten te worden tot de TU, maar goede en eerlijke voorlichting is nodig om studenten goed voor te bereiden op de inhoud en het niveau van de opleiding. Wel is er een verschil tussen selectie op kwaliteit en kwantiteit:

Kwantiteit
Voor ORAS is een numerus fixus slechts een uiterst redmiddel wanneer de onderwijskwaliteit in het geding komt. Gezien de grote maatschappelijke vraag naar goede ingenieurs is dit namelijk het enige argument. Om een goede ingenieur te worden is kwalitatief hoogstaand onderwijs zeer belangrijk en als deze alleen nog maar door een capaciteitsbegrenzing gehandhaafd kan worden en er geen financiële middelen zijn om deze capaciteit te vergroten, staat ORAS achter een NF.

Kwaliteit
Een andere vorm van selectie dan numerus fixusbeperkt altijd de hoeveelheid potentiële ingenieurs en in de huidige maatschappij – waar de vraag naar ingenieurs hoger is dan het aanbod – is dit per definitie ongewenst. Hieruit volgt dat selecteren op kwaliteit in deze context vanzelfsprekend geen optie is, tenzij het gaat over een selectie op kwaliteit binnen een selectie omwille van capaciteit.

Geschiedenis

In het collegejaar 2011-2012 is voor het eerst een numerus fixus ingevoerd bij Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen. Deze discussie is toentertijd begonnen met een te beperkte capaciteit van de betreffende opleidingen, waardoor de kwaliteit die geleverd kon worden in gevaar kwam. Sindsdien hebben verschillende studies (tijdelijk) een numerus fixus ingesteld, te weten: Werktuigbouwkunde, Lucht en Ruimtevaarttechniek, Klinische Technologie en Nanobiologie.
In de afgelopen jaren zijn er verschillende discussies geweest over het selecteren op kwaliteit. Maar, dit heeft uiteindelijk nooit geleid tot echte beleidsmaatregelen. Recent (2015/2016) heeft de TU Delft wel onderzoek gedaan naar het verband tussen het wiskunde b cijfer op de middelbare school en de studievoortgang van studenten. Echter is het wettelijk verboden om studenten te weigeren op basis van een bepaald middelbaar school cijfer.

Status

Voor het jaar 2017 – 2018 hebben de opleidingen Klinische Technologie, Nanobiologie, Lucht en Ruimtevaarttechniek, en Industrieel Ontwerpen een numerus fixus. Elke opleiding selecteert doormiddel van een decentrale selectieprocedure die per faculteit anders wordt vorm gegeven.

Omdat de studies Klinische Technologie en Nanobiologie vrij nieuw zijn, zijn er nog veel onzekerheden over de arbeidsmarkt en de verwachte instroom van studenten. Daarom begrijpt ORAS dat er een numerus fixus op dit moment nodig is. Echter zouden deze onzekerheden in de toekomst moeten verdwijnen zodat de numerus fixus afgeschaft kan worden.

In de afgelopen jaren heeft de studie Lucht en Ruimtevaarttechniek veel meer aanmeldingen gehad dan de faculteit aan kan zonder de kwaliteit van het onderwijs achteruit te laten gaan. Daarom is ook voor deze studie een numerus fixus logisch. Echter zou er wel meer moeten worden gedaan om de hoogte van de numerus fixus trapsgewijs te verhogen.

Industrieel Ontwerpen haalt al jaren niet het maximum aantal inschrijvingen dat haar numerus fixus toelaat. ORAS is daarom erg sceptisch over een nieuwe numerus fixus voor Industrieel Ontwerpen.

Ideale Situatie

Idealiter zou geen enkele student gehinderd moeten worden door enige vorm van selectie wanneer de student beslist te willen studeren aan de TU Delft. Dit betekent dat de TU Delft de capaciteit van de studies met een numerus fixus zou moeten verhogen. Door het aantrekken van extra docenten en het bouwen van extra studiefaciliteiten zodat de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd kan worden voor een groter aantal studenten.

nl_NLNL