Verengelsing

Algemene samenvatting

In 2010 besloot de TU alle masteropleidingen om te zetten naar Engelstalige opleidingen. Vanaf toen konden docenten een taalvaardigheidstoets doen bij het ITAV. Wanneer docenten de toets niet volgens het juiste niveau halen (C1/C2-niveau) kunnen ze cursussen volgen om wel op het juiste niveau te komen. Afgelopen jaren is er ook gesproken om een aantal bacheloropleidingen te laten switchen naar het Engels. Aerospace Engineering, Applie Earth science, Nanobiology and Computer science  zijn al in het Engels. Daarnaast gebruiken andere bachelors vaak Engels talige boeken en zijn bij Electrical Engineering de colleges vaak ook Engels. Toen dit steeds meer ging spelen in collegejaar 2014-2015 heeft de SR heeft een adviesbrief geschreven met het advies om eerst alle docenten te toetsen voordat een opleiding besluit naar het Engels te gaan. Het balletje is toen gaan rollen waardoor er nu al een aantal jaar vanuit de TU een focus is op de Engelse taalvaardigheid van docenten.

Geschiedenis

In 2010 zijn alle masteropleidingen naar het Engels gegaan. Uit de OKNJT enquête van 2015 kwamen veel geluiden over slechte Engelse colleges. In dat jaar begonnen er ook plannen te spelen om meer bachelors te laten switchen naar het Engels. Dit was een reden om een adviesbrief te schrijven over de switch naar Engelstalige opleidingen. De SR stelde daarin voor dat wanneer een opleiding switcht, éérst alle docenten moeten worden getoetst die zullen doceren in die opleiding. Het balletje is toen gaan rollen en het CvB gaf de SR de mogelijkheid om in gesprek te gaan met opleidingsdirecteuren. Uit deze gesprekken kwam het voorstel om Engelse taal terug te laten komen in de R&O-cyclus (jaarlijkse evaluatie) van docenten

Huidige situatie

Aerospace Engineering, Applie Earth science, Nanobiology and Computer science  zijn al in het Engels. Daarnaast gebruiken andere bachelors vaak Engels talige boeken en zijn bij Electrical Engineering de colleges vaak ook Engels.

In de overlegvergadering van juni 2017 hebben we met het CvB het onderwerp besproken. Het CvB vertelde dat de TU bezig is met een nieuw beleid en begin 2018 alle docenten getoetst willen hebben. Ook hebben we gesproken over de richtlijn die zouden moeten gelden qua Engels taalniveau.

Tegenwoordig kunnen studenten bij de vak evaluatie feedback geven over het niveau van Engels van de docent.

Ideale situatie

ORAS is van mening dat een gezonde verhouding tussen Nederlandse en internationale studenten de kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren. Lees meer over de visie van internationalisering onder het kopje fractie/visie. Het gevaar bij het verengelsen van het onderwijs is dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit als het Engels van de docent niet voldoende is. ORAS is van mening dat een opleiding alleen over hoort te schakelen naar Engels als het niveau van de docent op peil is en als het een toegevoegde waarde heeft voor het vakgebied. Alleen dan komt het namelijk ten goede van de kwaliteit van het onderwijs. Idealiter spreek elke docent dus goed Engels en kan de bachelor naar Engels schakelen indien voordelig voor de kwaliteit van de bachelor

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!