1712153153658

ORAS zorgt voor Delftse studentencultuur in meerjarenplan TU Delft

Eind december is de strategische agenda van de TU Delft goedgekeurd. Deze agenda is een belangrijk document die de toekomstplannen van de aankomende zes jaar van de universiteit vastlegt. ORAS heeft zich hard gemaakt voor het opnemen en waarderen van de unieke Delftse studentencultuur binnen de strategische agenda. Ook hebben we gepleit voor het opnemen van begrip voor studievertraging en het formuleren van een heldere definitie van een Delftse ingenieur in het meerjarenplan. Verdere toelichting op deze thema’s is te vinden in de rest van het artikel.

Een gedragen studentencultuur

In eerdere conceptversies van de strategische agenda was de student en zeker de Delftse studentencultuur erg onderbelicht.  ORAS was het hier niet mee eens, want al deze zaken zouden moeten worden benoemd in zo’n belangrijk document. Zo is de studentencultuur is uniek in Nederland en draagt bij aan het studentsucces van iedere TU Delft student. In de uiteindelijke versie is deze feedback gelukkig verwerkt dat Delft een rijke studentencultuur bezit, waar de universiteit actief zorg voor dient te dragen.

“Het ondersteunen van een rijke studentencultuur wordt actief gefaciliteerd vanuit de TU Delft.”

Dankzij onze inzet is de volgende paragraag uiteindelijk opgenomen in het document: “Delft kent een rijke cultuur aan studenten- en studieverenigingen, dream- en student teams, genootschappen en studentenclubs. Deze cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van de soft skills die noodzakelijk zijn om als Delftse ingenieur impact te maken voor een duurzame samenleving. Het ondersteunen van een rijke studentencultuur wordt actief gefaciliteerd vanuit de TU Delft.”

Studievertraging wegens persoonlijke ontwikkeling

De afgelopen jaren lijkt het minder vanzelfsprekend dat de student iets naast zijn studie doet. Stijgende rente op een vaak al flinke studieschuld, groeiend kamertekort maar ook een maatschappelijke druk om je studie nominaal af te ronden, verhoogt voor de student de drempel om zich te ontwikkelen. Is de TU Delft zich te veel aan het focussen op de nominale student? In het meerjarenplan vond ORAS het belangrijk dat de TU Delft zou benoemen dat er ook begrip is voor ambities naast je studie, gelukkig is dit doorgevoerd. Zo staat in de Agenda het volgende beschreven:

We geven studenten de mogelijkheid hun ambities te realiseren in een langere periode (zoals BSc in 4 jaar, en MSc in 2,5 jaar)

Zo neemt de TU Delft het uitgangspunt dat het haalbaar moet zijn en blijven om studies binnen de nominale duur van 5 jaar te voltooien, maar maken ze een uitzondering voor studenten om hun ambities te realiseren. Een tijdsduur van 4 jaar voor een bachelor en 2,5 jaar voor de master worden genoemd als voorbeelden van een langere periode om persoonlijke keuzes te maken. ORAS waardeert dat er nu helder staat beschreven dat de universiteit deze overwegingen begrijpt en de student de ruimte geeft voor persoonlijke ontwikkeling.

Heldere definitie van de Delftse ingenieur

Niet alleen studentenzaken zijn besproken door ons tijdens goedkeuren van het instellingsplan 2024-2030, ook identiteitsvraagstukken kwamen aan bod. Zo zijn we blij dat de definitie van de Delftse ingenieur verder verduidelijkt is: kritisch denken, analytisch sterk, op zoek naar persoonlijke groei en ontwikkeling en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Het is noodzakelijk om als Delftse ingenieur impact te maken voor een duurzame samenleving.

Het is noodzakelijk om als Delftse ingenieur impact te maken voor een duurzame samenleving.

Juist als de TU Delft een campus wil openen in Rotterdam zal de vraag van onze identiteit ook weer ter discussie komen. Zullen studenten die afstuderen in Rotterdam anders zijn en wat zijn belangrijke eigenschappen van een afgestudeerde aan de TU Delft? ORAS is tevreden dat de strategische agenda houvast biedt in deze discussies.

ORAS is verheugd met de nieuwe Strategische Agenda 2024-2030 voor komende jaren. Deze leidraad geeft de studentenraad een stevig fundament en een positieve blik om gesprekken aan te gaan ter bevordering van onze studenten en de Delftse studentencultuur.

We bedanken de strategie afdeling en het College van Bestuur van de TU Delft voor de prettige samenwerkingen. Naast de drie beschreven zaken, hebben we uiteraard nog vele andere wijzigingen bepleit. Ben jij benieuwd naar de gehele strategische agenda? Lees hem hier.

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!