Datum: 13 juni 2019
Betreft: Studentenhuisvestingstekort Delft

Als er niet snel wordt ingegrepen, loopt het woningtekort voor studenten in Delft op tot ongekende hoogte, aldus vrijwel alle grote studenten belangenorganisaties in Delft. Samen roepen ze de gemeente en de Technische Universiteit van Delft op om verantwoordelijkheid te nemen en daarmee nieuwbouw en transformatie mogelijk te maken.

Dat is de urgente boodschap die de belangenorganisaties ESN Delft, ORAS, VSSD en WijWonen willen overbrengen aan Wethouder Karin Schrederhof van Wonen en het College van Bestuur van de TU Delft. Waar in studiejaar 2015-2016 de druk op de woningmarkt nog evenwichtig was in de studentenstad, is deze de afgelopen twee jaar als gespannen bestempeld door de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Waar Delft in 2017 nog als beste studentenkamerstad werd bekroond door de Landelijke Studentenvakbond, staat Delft in 2019 onderaan.

Ondanks de inspanningen van de TU Delft om de instroom van het aantal studenten te beperken, is de verwachte groei in de aankomende jaren van bijna 25.000 nu naar ruim 30.000 studenten in 2026. Dat houdt in dat de universiteit in totaal met ruim 5.000 studenten zal groeien, waarvan een groot deel ook in Delft zal gaan wonen.

Hoewel de gemeente Delft veel nieuwbouw realiseert, is het aantal nieuwe betaalbare studentenwoningen volgens de belangenbehartigers relatief laag. In het transformatiegebied de Schieoevers is bijvoorbeeld ruimte voor maar 250 studentenwoningen, op een totaal van meer dan 2000. “Hoewel elke extra woning er natuurlijk één is, gaan we met dit soort aantallen het tekort niet oplossen. Het is een druppel op de gloeiende plaat!”, vertelt Tom Schuurmans, voorzitter van WijWonen Delft.

Daar komt nog eens bij dat de gemeente de verkamering in de binnenstad bijna twee jaar geleden aan banden heeft gelegd en nu nog verder wil aanscherpen. “Het is onbegrijpelijk dat de Gemeente Delft het verkameringsbeleid niet versoepelt, maar juist nóg verder aanscherpt.”, zegt Jeannine Frijns, voorzitter van de VSSD.

Maar naast de gemeente moet ook de Technische Universiteit Delft zijn verantwoordelijkheid nemen, bepleiten de verschillende Delftse verenigingen. Afgelopen zomer, bij aanvang van het academisch jaar gaf de TU Delft het advies aan de ‘nog kamer zoekende internationale student’ om niet meer naar Delft te komen vanwege het grote tekort aan woonruimte. Volgens een artikel in TU Delta gaat het hier naar schatting om enkele honderden studenten. Ezra Wierenga, voorzitter van ESN Delft: “Na toelating tot een studie aan de TU Delft niet kunnen starten vanwege een tekort aan woonruimte is onacceptabel!”.

Vanwege economische redenen is het aantal éénpersoonswoningen de laatste jaren toegenomen van 21% tot 26% van het totaal aantal studentenwoningen. Anne-Kee Doing, voorzitter van ORAS: “In kamers met gedeelde voorzieningen komen studenten gemakkelijk samen. Daar kunnen studenten samen studeren en hebben ze een sociaal vangnet, wat erg belangrijk is voor het welzijn van studenten”. Graag zien we dat de gemeente en TU Delft dit meenemen in hun beleid en besluiten op studentenhuisvesting.

De belangenbehartigers roepen daarom zowel de universiteit als de gemeente op om verantwoordelijkheid te nemen en samen te zoeken naar oplossingen voor dit probleem. De diverse organisaties zien diverse mogelijke oplossingen. Een groot deel van het TU-complex ‘Gele Scheikunde’ staat bijvoorbeeld te koop. Deze ruimte kan volgens hen bijvoorbeeld worden gebruikt om nieuwe studentenwoningen te realiseren. Maar ook tussen station Delft Zuid, dat in de toekomst Delft Campus zal heten, en de campus zelf is ruimte voor de nieuwbouw van woningen. De Technische Universiteit Delft heeft aan de zuidkant van de campus een groot stuk grond dat geschikt is voor studentenhuisvesting. Meerdere mogelijkheden dus, waar niet alleen over gepraat moet worden maar ook moet worden gebouwd.

 

 

nl_NLNL