de-technische-universiteit-delft

Reactie ORAS rapport Onderwijsinspectie over sociale veiligheid TU Delft

Als ORAS zijn we zeer geschrokken van de resultaten van het onderzoek van de onderwijsinspectie en leven we mee met de medewerkers die te maken hebben gehad met sociaal onveilig gedrag. Des te pijnlijker is het dat sommige medewerkers een cultuur hebben ervaren waarin het melden van onveilig gedrag een te hoge drempel was.

Zoals het onderzoeksrapport benadrukt is er werk aan de winkel. Het College van Bestuur heeft uitgesproken dat ze de adviezen van het rapport over zullen nemen. Uiteraard zullen we dit gehele proces kritisch blijven volgen. Als ORAS vinden wij echter dat de reactie op het rapport empathischer had gemogen. Wat betreft ORAS moet de focus nu liggen op het creëren van een veilig klimaat voor studenten en medewerkers. 

Het rapport van de Onderwijsinspectie is uitsluitend gericht op medewerkers en niet op studenten. Dit thema speelt echter uiteraard ook binnen de studentengemeenschap. Juist daarom zijn we teleurgesteld dat studenten niet goed zijn ingelicht en de inhoud van het rapport voornamelijk uit de media hebben moeten vernemen. Daarnaast is de reactie van het College van Bestuur op het rapport in eerste instantie enkel met medewerkers gedeeld. Transparante communicatie richting studenten (en medewerkers) over dit rapport en de gevolgen ervan dient een hoge prioriteit te zijn voor het College van Bestuur.

De afgelopen jaren hebben Delftse studenten(organisaties) veel ervaring opgedaan met het verbeteren van sociale veiligheid binnen hun gemeenschap. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn onder andere de ‘Ben je oké?’ of de ‘Trek wel aan de bel!’ campagnes.

Ook hebben veel verenigingen inmiddels getrainde vertrouwenscontactpersonen en organiseren ze welzijnsgerelateerde activiteiten, zoals symposia en workshops. De hier opgedane lessen verbeteren niet alleen de sociale veiligheid binnen de studentengemeenschap, maar ook binnen de gehele TU Delft.

We roepen het College van Bestuur op om spoedig concrete acties te nemen om de heersende cultuur te verbeteren en een veilig klimaat voor iedereen te creëren. Durf hierbij ook te kijken naar soortgelijke oplossingen die ooit in de studentengemeenschap zijn gelanceerd. Samen kunnen we werken aan een campus waar iedereen, zowel student als medewerker, zich veilig en gewaardeerd voelt.

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!