data112384778-878720

Reactie studentenraad omtrent sociale veiligheid

Een maand geleden werd het rapport van de onderwijsinspectie gepubliceerd, waarin door de inspectie heftige conclusies werden getrokken rondom de sociale veiligheid op de TU Delft. Dit rapport en de daarin getrokken conclusies hebben veel impact gehad op iedereen binnen de TU Delft gemeenschap. Als Studentenraad (SR) hebben we de afgelopen tijd benadrukt dat de zorgen rondom sociale veiligheid ook spelen in de studentengemeenschap.

Op 20 maart heeft het College van Bestuur (CvB) toegezegd geen rechtszaak te starten tegen de onderwijsinspectie. De SR omarmt deze herbezinning en is verheugd dat de volledige aandacht nu uitgaat naar het verbeteren van de sociale veiligheid op de TU Delft. 

Daarnaast getuigde de toon van het CvB tijdens de Gezamenlijke Vergadering met de Ondernemingsraad (OR) op 28 maart van meer zelfreflectie en empathie jegens personeel dat sociaal onveilig gedrag heeft ervaren. Dit wordt door de SR gewaardeerd. Wel betreurt de SR dat deze vergadering besloten was, wat betreft de SR zijn dit soort vergaderingen in de toekomst openbaar.

Het CvB heeft tevens toegezegd dat de medezeggenschap, bestaande uit de OR en SR, als belangrijk onderdeel van de oplossing zal worden beschouwd. Daarnaast is er door het CvB toegezegd dat er verschillende bijeenkomsten zullen worden georganiseerd waar studenten inspraak hebben op de plannen. Wij zijn tevreden met dit voornemen en kijken uit naar de finalisering van het actieplan. 

De SR heeft er ook voor gepleit om een studentlid toe te voegen aan de begeleidingscommissie van het actieplan. Dit verzoek is door het CvB overgenomen. We zijn tevreden dat zo het studentenperspectief ook tijdens het opstellen van het actieplan wordt gewaarborgd. We zijn tevens verheugd dat ook na afronding van het actieplan de sociale veiligheid als prioriteit zal worden blijven beschouwd door het CvB. Als SR blijven we dit proces volgen en zullen we ons ten alle tijde constructief opstellen om de sociale veiligheid te verbeteren. 

Wil je als student betrokken zijn bij deze kwestie? Geef je dan op!

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!