Resultaten ORAS-enquête Campus Rotterdam

In de zomer van 2023 is er een programmateam voor Campus Rotterdam opgesteld. Campus Rotterdam is onderdeel van ‘Contouren 2030’; de ambitie van de TU Delft om uit te breiden richting andere steden om op deze manier te kunnen groeien naar 40.000 studenten. De eerste stap in dit programma is Campus Rotterdam, waarbij dus de vestiging van een campus in Rotterdam aan bod komt. Door het programmateam aan te stellen worden de plannen steeds concreter. Om deze reden vonden wij het belangrijk om ook de mening van studenten mee te nemen in deze besluitvorming.

Om deze reden hebben wij op 28 en 29 november enquêtes uitgezet om een beeld te krijgen wat studenten hun kijk is op deze mogelijke uitbreidingsplannen. Uiteindelijk is het gelukt om meer dan 1,600 respondenten te verkrijgen bestaande uit bachelor-, master- en switchstudenten van alle acht de faculteiten.  

De enquête

De enquête was als volgt opgebouwd. Eerst werd gevraagd naar algemene informatie van de studenten zoals studie, startjaar en faculteit. Vervolgens werd er meer ingegaan om het onderwerp. De studenten werd gevraagd in hoeverre zij op de hoogte zijn van deze plannen en hoe zij de communicatie vanuit de TU Delft hierover ervaren. Vervolgens vroegen we naar de interesse van de studenten in de nieuwe voorgestelde studierichtingen (‘Climate and Energy Systems’, ‘Resilient Living Environment’, ‘Future of Health’) van het programmateam. Vervolgens werd studenten gevraagd naar hun interesse in studeren in Rotterdam, wat ze graag op de campus in Rotterdam willen terug zien en wat op dit moment hun grootste zorgen zijn over deze plannen.

Resultaten

Communicatie

Uit de resultaten blijkt dat 59% van de studenten niet op de hoogte is van de plannen. Als studenten wel op de hoogte waren van de plannen was dit het vaakst door middel van gesprekken met medestudenten. Indien studenten niet op de hoogte zijn van de plannen had 75% graag meer op de hoogte willen zijn van de plannen. Studenten geven de communicatie vanuit de TU Delft gemiddeld een 4.2/10.

Nieuwe studierichtingen

Het blijkt dat de studierichting ‘Climate and Energy Systems’ op dit moment de meeste interesse opwekt bij studenten. Zij geven deze studierichting gemiddeld een 3.7/5. Het draagvlak van ‘Future of Health’ en ‘Resilient Living Environment’ is gelijk. Deze richtingen krijgen van de studenten een 3.1/5.

Studeren in Rotterdam

Uit de resultaten blijkt dat studenten de interesse in studeren in Rotterdam een 4.7/10 geven. Op een eventuele campus in Rotterdam zouden studenten graag kwalitatief onderwijs, aanwezigheid van verenigingen, goede bereikbaarheid van OV willen terugzien. Tenslotte uitte studenten zorgen als huisvesting, verplaatsing van studies en bereikbaarheid van de campus vanuit Delft.

Aanbevelingen aan het programmateam

Door middel van deze enquête heeft ORAS een beter beeld gekregen wat studenten vinden van de plannen omtrent Campus Rotterdam. Om deze reden heeft ORAS de volgende aanbevelingen aan het programmateam gedaan:

Ten eerste is het van belang dat de TU Delft duidelijk communiceert richting haar studenten over deze plannen en studenten ook actief betrekt bij de uitwerking hiervan. Daarnaast zien wij dat Delft een unieke studentencultuur heeft en om deze reden zijn wij van mening dat goed moet worden gekeken hoe deze in Rotterdam kan worden gewaarborgd. Door enkel studies naar Rotterdam te verplaatsen, wordt immers nog geen fijne plek om te studeren gecreëerd.

De vervolgstappen

De eerder genoemde aanbeveling zijn inmiddels al gedaan aan het programmateam. Zij nemen ons serieus en gaan hiermee aan de slag. Bij dit proces zullen wij als studentenraad bij betrokken worden. Hiernaast hebben we een overleg opgezet met de studieverenigingenraad, studentenverenigingenraad en sport- en cultuurverenigingenraad om de Delftse studentencultuur op de mogelijke Campus in Rotterdam te bespreken. ORAS zal zich hiervoor blijven inzetten en vragen om actiefe betrokkenheid bij de uitwerking van deze plannen.

Heb je een vraag of opmerking over Campus Rotterdam? Contacteer ons via campusrotterdam@oras.nl

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!