2014_11_25_uitslag_OKNJT


EnqueteNLIn het jaar 2009-2010 is er op de TU Delft een Bindend Studieadvies (BSa) ingevoerd en in het jaar 2012-2013 is dit van 30 ECTS verhoogd naar 45 ECTS. Destijds is er door de studentenraad met het CvB afgesproken dat na een periode het BSa geëvalueerd zou worden en is dit jaar!
Er wordt uitgebreid gekeken naar de effecten van het BSa en om dit goed voor te bereiden wilden wij als ORAS inventariseren wat de mening van de student is!

We zijn daarom afgelopen 15 en 16 december de campus op gegaan om mini- enquêtes af te nemen bij studenten. Het doel hierbij was te inventariseren welk invloed de verhoging heeft gehad op de prestatiedruk op studenten.

De resultaten zijn binnen en de conclusies zijn bekend!


Uit de resultaten hebben we heel veel informatie kunnen halen en hebben we een document kunnen schrijven van 13 pagina’s. Om het overzichtelijk te maken hebben we onze conclusies hieronder kort beschreven. Mocht je geintereseerd zijn in het volledige verslag, klik hier!

We hebben de volgende 4 conclusies kunnen trekken:

 1. Stress
  OKNJT 1 conclusie 1
  Stress bij 45 ECTS

  OKNJT 1 conclusie 2
  Stress bij 30 ECTS

Studenten met een BSa van 45 EC ervaren 21% meer stress dan de studenten met een BSa van 30 EC, 

 1. Mening BSa

Een twee keer zo hoog percentage van BSa 45 EC dan BSa van 30 EC geeft aan dat hij/zij het BSa niet fijn vindt.

 1. Activiteiten

10% meer van de studenten van cohort 45 EC hebben besloten om niet te gaan werken naast hun studie. 6% meer van de studenten van cohort 45EC hebben besloten om niet  lid worden van een vereniging of commissies te doen in het eerste jaar. Dit is wel degelijk een belangrijke verandering, omdat studenten meer punten moeten halen in hun eerste jaar, zijn studenten eerder geneigd om dingen te laten vallen om toch de 45 EC te halen.

 • Activiteiten: eerstejaars

37% van de eerstejaars heeft besloten dit jaar niet te gaan werken, 15% heeft besloten niet op kamers te gaan. 30% van de studenten die we hebben geïnterviewd heeft besloten om niet lid te worden van een vereniging. Als we kijken naar wat studenten hiervan vinden, zien we dat 36% het jammer vindt dat ze bepaalde dingen hebben moeten laten vallen voor hun BSa. Echter vindt de helft van de studenten het ook weer geen probleem dat ze bepaalde activiteiten niet hebben kunnen doen in hun eerste jaar omdat ze zien dat ze altijd hun 2e jaar nog kunnen gebruiken om deel te nemen aan de ac tiviteiten.

Zie figuur 2.

 • Activiteiten: gehaald vs. niet gehaald

Ten eerste is er een groot verband te zien tussen de studenten die hun BSa wel en niet hebben gehaald en de activiteiten die ze hiervoor hebben laten vallen. Studenten die hun BSa wel hebben gehaald, beslissen minder vaak dingen te laten vallen dan studenten die hun BSa niet hebben gehaald.

Bijvoorbeeld 20% van de studenten die zijn/haar BSa hebben gehaald, beslissen niet te gaan werken naast hun studie, waarbij studenten die hun BSa niet hebben gehaald ongeveer schommelen tussen de 40%.

Een ander voorbeeld is of de studenten wel of niet lid zijn geworden bij een vereniging. 15% van de studenten die zijn/haar BSa hebben gehaald, beslissen niet lid te worden van een vereniging het eerste jaar, waarbij studenten die hun BSa niet hebben gehaald voor 25% beslissen om niet lid te worden bij een vereniging.

 • OKNJT 1 conclusie 5OKNJT 1 conclusie 4Activiteiten: stress vs. geen stress

Zeker in figuur 3 is een heel duidelijk verschil tussen de activiteiten die studenten hebben gedaan en de mate van stress die zij hebben ervaren in hun eerste jaar. Ten eerste zien we dus dat de studenten die stress ervoeren tijdens hun eerste jaar ervoor gekozen hebben om veel activiteiten te laten varen. Zo heeft 41% besloten niet te gaan werken terwijl zij onderhevig waren aan stress, 15% heeft besloten niet op kamers te gaan, 33% heeft ervoor gekozen om niet lid te worden van een vereniging, en 26% heeft geen commissies gedaan vanwege het BSa. De linker staafdiagram geeft veel lagere waardes van studenten die dingen hebben laten varen vanwege hun BSa.

 

 

 

 1. EerstejaarsOKNJT 1 conclusie 3

Veel van de studenten besloten hebben om bepaalde dingen niet te doen in hun eerste jaar. Mede dankzij de afschaffing van de basisbeurs staat er een druk op studenten om te presteren.

Voor 58% van de eerstejaars zorgt het BSa tot nu toe voor een stok achter de deur en voor veel stress. Daar tegenover staat dat 42% van de studenten geen stok achter de deur en niet veel stress voelen door het BSa. Voor de eerstejaars geldt daarnaast dat 16% een BSa fijn vindt, 16% een BSa niet fijn vindt en de rest neutraal staat tegenover een BSa.

 

 

 

 

 

 

 nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!