Huidig bestuur

Het bestuur van de vereniging van ORAS bestaat uit vier studenten met verschillende studieachtergronden die actief zijn bij verschillende verengingen. Het bestuur bestaat uit drie (standaard) bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en uit een vierde bestuurslid (algemeen bestuurslid) dat tevens fractielid is. Hierdoor wordt een goede communicatie en samenwerking tussen bestuur en fractie gegarandeerd. De vereniging bestaat uit ongeveer 200 studenten die verder kijken dan alleen studiezaken en zich interesseren in medezeggenschap en beleidsvoering binnen de TU Delft.

Laetitia Molkenboer

Voorzitter ORAS

Quinten Oostwegel

Secretaris ORAS

Daan Michel

Penningmeester ORAS

Charlotte Eijkelkamp

Algemeen bestuurslid ORAS

De vereniging bestaat uit verschillende organen: onder andere het bestuur, de fractie, de Raad van Advies en haar leden (Algemene Leden Vergadering). Het bestuur roept vier keer per studiejaar de Algemene Leden Vergadering (ALV) bijeen en organiseert maandelijks borrels en activiteiten voor zowel leden als geïnteresseerde studenten.

Het bestuur functioneert sinds studiejaar 2013-2014 als zelfstandig orgaan, voorheen werden eigenlijke bestuurstaken verdeeld over de fractieleden. Dit betekent dat het zelfstandig bestuur zich actief kan richten op het werven van nieuwe leden, het organiseren van borrels en activiteiten, en het laten groeien van de vereniging ORAS. Naast de standaard bestuurlijke taken als vergaderingen leiden, financiën bijhouden en fungeren als aanspreekpunt binnen de vereniging, zet het bestuur zich tevens in om interessante evenementen te organiseren. Denk aan een groot symposium, een debat met politieke helden of bestuurders, interessante lezingen, etc.

Het bestuur zoekt actief nieuwe leden! Geïnteresseerde studenten kunnen lid worden van ORAS. De ORAS-leden vormen samen een gezellige, breed geïnteresseerde club mensen met verschillende studie- en verenigingsachtergronden die ideeën uitwisselen en met elkaar discussiëren over de medezeggenschap

Wil jij ook mee praten over wat de fractie doet in de studentenraad, je mening delen over bepaalde onderwerpen en je ideeën kwijt? Word dan lid van de vereniging ORAS en laat je stem horen!

Meer over de bestuursleden

Laetitia Molkenboer

Leeftijd: 22
Studie: Technische Bestuurskunde

 

Hallo! Ik ben Laetitia Molkenboer en zal de rol van voorzitter vervullen dit jaar. Het bestuursjaar begint bij een paar dagen om ons beleid op te stellen. In deze dagen denken wij na over alles wat we dit jaar als bestuur willen bereiken. Een stappenplan en planning om al die punten te bereiken kan natuurlijk niet ontbreken.
Mijn taak dit jaar als voorzitter zal vooral zijn om overzicht te houden en ervoor te zorgen dat we op schema liggen om onze doelen in ons beleid te bereiken! Op deze manier zal de vereniging ORAS verder groeien met veel actieve leden en daarnaast ook nieuwe leden aantrekken.

Daan Michel

Leeftijd: 21
Studie: Civiele Techniek

 

Mijn naam is Daan Michel en dit jaar zal ik binnen het 8e bestuur van ORAS als penningmeester fungeren. Samen met Caroline, de penningmeester van de fractie, zal ik veel samenwerken zodat de vereniging er financieel ook dit jaar weer goed voorstaat. Daarnaast begeleid ik ook de acquisitiecommissie. Samen zullen we ORAS laten groeien en meer samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven en instanties creëren.

Quinten Oostwegel

Leeftijd: 21
Studie: Civiele techniek

 

 

Charlotte Eijkelkamp

Leeftijd: 19
Studie: Technische Informatica

 

Hoi!! Ik ben Charlotte en ben komend jaar de commissaris communicatie van ORAS. Dit betekent dat ik samen met onze commissaris marketing, Guus, het promoteam vorm! We zorgen er voor dat de studenten op de hoogte blijven van alles wat ORAS doet, maar zo ook inhoudelijke zaken die zich afspelen op de TU Delft. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de ‘ORAS komt naar je TU-dagen’.  Hier houden wij 3 tot 4 keer per jaar een TU-wijde enquête om goed op de hoogte te blijven van de mening van de studenten.

Daarnaast houd ik me bezig met de portefeuille onderwijs. Binnen deze portefeuille hou ik me specifiek bezig met de dossiers studiesucces, studiebegeleiding, verbreding in het onderwijs en de herinvesteringen in de onderwijskwaliteit. Verder neem ik deel aan het SVR-O, waar alle commissarissen onderwijs van alle studieverenigingen plaats nemen om alles over onderwijs te bespreken.

Ten slotte ben ik ook deel van het ORAS-bestuur, als Algemeen Bestuurslid. Het ORAS bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging ORAS en organiseert verschillende activiteiten voor de actieve en gemotiveerde student.

Word bestuur!

Ben je geïnteresseerd in het leiden van een groeiende vereniging met nog veel mogelijkheden tot eigen input? Lijkt het je leuk om parttime bezig te zijn met alle leden van ORAS? Je kunt dan solliciteren voor het bestuur! Mail je CV met motivatiebrief voor 15 januari 2021 naar het huidig bestuur via bestuur@oras.nl.

Weet je nog niet zeker of je wil gaan solliciteren? Je kunt ons altijd bereiken via +31 6 30637740 of kom even langs voor extra informatie op het hok, op Van Der Burghweg 2 (gebouw 26B).