De visie van ORAS

ORAS is een partij in de Centrale Studentenraad van de TU Delft. Het is belangrijk dat, onafhankelijk van het aantal zetels, duidelijk is waar ORAS voor staat, wie zij vertegenwoordigt en waar de focus ligt. De visie is het fundament onder het inhoudelijke fractiewerk. Het beleid van ORAS wordt tevens getoetst aan de onderstaande visie. 

De drie pijlers

ORAS heeft drie pijlers: ontplooiing, onderwijs en faciliteiten. Deze drie pijlers vormen de basis voor het werk van de ORAS-fractie in de studentenraad van de TU Delft. ORAS gelooft dat je de beste ingenieur wordt door onderwijs van de hoogste kwaliteit, ondersteund door de juiste faciliteiten en met voldoende ruimte voor ontplooiing. 

Ontplooiing

Iedere student moet de ruimte hebben om zich ook buiten de collegebanken te kunnen ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doen van commissies of besturen, een student- of dreamteam, werken naast je studie, sporten of ondernemen. Dit is belangrijk omdat niet alle vaardigheden op te doen zijn binnen het curriculum. Op het gebied van ontplooiing hanteert ORAS de volgende uitgangspunten:

Ideale situatie: De TU Delft stimuleert en ondersteunt de student om extracurriculaire activiteiten te ondernemen binnen de rijke studentencultuur van Delft. 

Onderwijs

De TU Delft moet ervoor zorgen dat het aangeboden onderwijs van de hoogste kwaliteit is. Daarnaast moet onderwijs studenten de ruimte geven om hun eigen studieplanning te maken en zelf verantwoordelijkheid te leren nemen. Op het gebied van onderwijs hanteert ORAS de volgende uitgangspunten:

Ideale situatie: De TU Delft biedt flexibel onderwijs van de hoogste kwaliteit aan. Studenten hebben de vrijheid om hun eigen studieplanning te maken.

Faciliteiten

De TU Delft moet een levendige en duurzame campus creëren met uitstekende (digitale) faciliteiten. De campus en faciliteiten sluiten aan bij de hedendaagse behoeften van studenten. Voorbeelden van faciliteiten zijn studiewerkplekken, collegezalen, horeca, X en online studietools. Op het gebied van faciliteiten hanteert ORAS de volgende uitgangspunten:

Ideale situatie: De TU Delft biedt moderne, duurzame en betaalbare faciliteiten aan die iedere student optimaal ondersteunen.

Randvoorwaarden

Samen met de pijlers wordt al het beleid van de TU Delft actief door de fractie getoetst aan meerdere randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden worden naast alle pijlers gelegd en zijn pijler overstijgend. De randvoorwaarden zijn achtereenvolgens: samenwerking met de student, waarborging kwaliteit TU Delft, duurzaamheid, toegankelijkheid en welzijn van de student. Uitleg per randvoorwaarde is te vinden in de visie.

Position papers

Hieronder vind je de huidige position papers van ORAS. Een position paper is de uitwerking van de visie van ORAS op een bepaald onderwerp. De position paper bevat achtergrondinformatie van het dossier en vervolgens het standpunt van ORAS op dit onderwerp. 

Alles
Faciliteiten
Studentenzaken
Onderwijs
Bouwpub_1_ThijsvanReeuwijk-scaled

Alcoholbeleid

Studentenzaken
More
A123

Matching en selectie

Onderwijs
Bekijk
Bekijk meer dossiers
nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!