De visie van ORAS

Het beleid van ORAS wordt getoetst aan haar visie. Het is belangrijk dat het, onafhankelijk van het aantal zetels, eenduidig is waar ORAS voor staat, wie zij vertegenwoordigt en waar de focus ligt. Uit deze visie zal blijken dat ORAS zich hard maakt voor de gemotiveerde student die actief is in het Delftse studentenleven en meer wil dan alleen studeren. Volgens ORAS is “De Delftse student” een begrip, en met haar unieke studentencultuur onderscheidt Delft zich van andere steden. Onze visie is in 2016-2017 herschreven van een document van 13 pagina’s naar drie pagina’s. Klik op onderstaande link om onze visie te lezen. Voor meer informatie over de ORAS-visie op een specifiek onderwerp kun je altijd contact met ons opnemen.

Slider openingstijden-min

Onderwijs

Studentencampus-Stieltjesweg

Faciliteiten

TU_Delft_Campus_0008

Ontplooiing

Position papers

Hieronder vind je de huidige position papers van ORAS. Een position paper is de uitwerking van de visie van ORAS op een bepaald onderwerp. De position paper bevat achtergrondinformatie van het dossier en vervolgens het standpunt van ORAS op dit onderwerp. Over het algemeen geldt dat een position paper twee tot drie jaar geldig is. Nieuwe position papers moeten in een ALV goedgekeurd worden.