Lid worden van ORAS!

Achter de ORAS fractie schuilt een actieve vereniging met aan het hoofd het bestuur. ORAS leden – (oud-)fractieleden, (oud-)bestuursleden, commissieleden, lijstduwers en andere geïnteresseerde studenten – komen maandelijks bij elkaar tijdens borrels en activiteiten die georganiseerd worden door het bestuur en de commissies van de vereniging ORAS. ORAS zoekt actief naar nieuwe geïnteresseerde leden!

Medezeggenschap

Ben jij geïnteresseerd in medezeggenschap binnen de TU Delft?

ORAS visie

Vind jij dat onderwijs, faciliteiten en ontplooiing centraal moeten staan tijdens je studententijd?

Ontwikkelingen

Wil jij op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de studentenraad?

Discussie

Heb jij geen blad voor je mond en ga je een goede discussie niet uit de weg?

En heb jij zin om:

Activiteiten

Interessante studentenpolitiek-georiënteerde activiteiten bij te wonen?

Input leveren

Input te leveren voor dossiers en speerpunten van de studentenraad?

Netwerken

ORAS leden, fractieleden, bestuursleden en lijstduwers beter te leren kennen en zo betrokken te raken bij de vereniging?

Word dan lid van ORAS!

Persoonsgegevens

Opleiding

Vereniging

Ben je lid van een vereniging?

Hoe ben je bij ORAS gekomen?

Doorlopende machtiging

Door ondertekening machtig je ORAS om meerdere malen per jaar incasso-opdrachten naar jouw bank te sturen om de contributie (= €10,- per jaar) en debiteurenstand van jouw rekening af te schrijven en aan jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ORAS. Deze machtiging blijft geldig tot wederopzegging per e-mail of post.

Privacy

De vereniging ORAS draagt grote zorg voor goede beveiliging en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij wordt aan de voorwaarden gehouden die zijn gesteld in de Europese Privacywet, beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Als u na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging ORAS via bestuur@oras.nl.

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!